Hướng dẫn 3 cách cài đặt, sử dụng Microsoft Office trên Linux

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng Microsoft Office trên Linux? Không quá khó đâu vì có tới tận những 3 cách cho