12 website an toàn để tải xuống phần mềm Linux miễn phí

Mặc dù virus rất hiếm trên Linux nhưng tốt nhất bạn nên bảo vệ hệ điều hành này trước khi có sự cố xảy ra.