Phiên bản PHP 7.4 có gì mới? (Tính năng, hiệu năng …)

PHP 7.4 là phiên bản PHP mới nhất được phát hành ngày 28/11/2019. Cùng tham khảo ngay bài viết sau để xem PHP phiên bản