Phân biệt sự khác biệt giữa 2 công cụ React.js và Bootstrap

ReactJS và Bootstrap là 2 công cụ không thể thiếu trong giới lập trình. Ngay từ cái tên chúng ta đã thấy có sự khác