Giữa Su, Sudo Su, Sudo -s và Sudo -i có điểm gì khác nhau?

Bạn có đang bị nhầm lẫn giữa các lệnh Su, Sudo Su, Sudo -s và Sudo -i? Để có được quyền truy cập root trong