Top 6 plugin cần thiết cho WordPress nên cài đặt ngay

Dưới đây là 6 plugin cần thiết cho WordPress giúp trang web của bạn trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn mà bạn nên