VPS Việt Nam và VPS nước ngoài nên chọn loại nào?

VPS Việt Nam và VPS nước ngoài thuê loại nào tốt hơn? Tìm hiểu về ưu nhược điểm của VPS Việt Nam và nước ngoài