cPanel và Plesk – Bạn nên sử dụng Control Panel nào?

cPanel, Plesk là 2 Web Hosting Control Panel đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng việc lựa chọn giữa cPanel và Plesk có