Danh sách những phím tắt hữu ích trong Windows 8/8.1

Dưới đây là danh sách những phím tắt hữu ích trong Windows 8/8.1 giúp bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn. 1. Thao