WIX là gì? Khác gì với WordPress? Thiết kế web với WIX như nào?

Mọi thắc mắc về nền tảng WIX là gì? Khác gì với WordPress? Thiết kế web với WIX như nào?… sẽ được giải đáp đầy