Hướng dẫn cách cài Ubuntu bằng Wubi installer trong Windows

Hướng dẫn chi tiết cách cài Ubuntu bằng Wubi installer trong Windows cực đơn giản cho người bắt đầu dùng Linux thử nghiệm với Ubuntu