Hướng dẫn cách hủy SMS Banking của BIDV, Vietcombank, AgriBank, TP Bank, MB Bank

Khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nếu không thực sự cần đến tin nhắn thông báo trên điện thoại thì bạn có thể hủy