Canva sắp ra mắt bộ công cụ văn phòng hoàn chỉnh, đó là?

Sắp tới đây Canva sẽ ra mắt bộ công cụ văn phòng (ưu tiên về mặt hình ảnh) là Canva Docs, Canva Websites, Canva Whiteboards