Web Hosting hoạt động như thế nào? Các tính năng của một Web Hosting

Web Hosting là gì? Web Hosting hoạt động như thế nào? Một Web Hosting cần phải có những tính năng gì để website có thể