Các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu

Bài viết này nhằm mục đích duy nhất là tổng hợp tần tần tật các lệnh thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu trên nền