Game Server là gì? Vì sao phải cần đến Dedicated server game?

Trong đầu bạn đang đặt ra nhiều câu hỏi: Game Server là gì? Vì sao phải cần đến Dedicated server game? Thuê máy chủ chuyên