Kcloud là gì? Vài điều hay về dịch vụ Kcloud của KDATA

Không ít bạn đã nghe qua “Kcloud” trong quá trình tìm hiểu hoặc sử dụng dịch vụ Cloud Server của KDATA. Vậy Kcloud là gì?