5 câu lệnh kiểm tra bộ nhớ trên Linux (RAM & swap)

Làm thế nào để biết được trạng thái của bộ nhớ Linux? Dưới đây là 5 câu lệnh kiểm tra bộ nhớ trên Linux, bao