Linux Kernel 5.18 ra mắt có những tính năng gì mới?

Cha đẻ của Linux – Linus Torvalds đã thông báo về việc phát hành Linux Kernel 5.18. Hãy cùng chúng tôi xem bản cập nhật