Sự khác biệt giữa macOS và Linux, không phải ai cũng biết

Dù có nhiều điểm riêng nhưng Linux và macOS vẫn có điểm riêng. Làm sao để biết macOS và Linux khác nhau như thế nào?