Cài đặt Qv2Ray để sử dụng 4G free trên Windows và Linux

Dùng 4G đang trở nên rất phổ biến nhưng nếu được dùng FREE thì lại càng thích hơn. Dưới đây chúng mình xin hướng dẫn cho