Phân biệt VPS và Cloud VPS? Nên sử dụng loại nào?

VPS và Cloud VPS đều là máy chủ ảo nhưng lại có sự khác biệt trong cách thức vận hành và cả chi phí. Vậy