Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt WSL trên Windows 11

Dưới đây là bài hướng dẫn cách cài đặt WSL (Windows Subsystem for Linux) – bộ công cụ cho phép bạn chạy phần mềm Linux